වරාය නගරයේ සමුද්‍රික ඉදිකිරීම් ලබන වසරේ මැද අවසන්

Friday, 14 September 2018 - 13:47

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
කොළඹ වරාය නගරයේ සාමුද්‍රික ඉදිකිරීම් ලබන වසරේ මැද භාගය වනවිට අවසන් කිරීමට හැකිවන බව එම ඉදිකිරීම් සිදුකරන චයිනා හාබර් ඉංජිනියරින් සමාගම පවසනවා.

එහි ප්‍රධාන විකුණුම් සහ අලෙවි නිලධාරි ලියම් තොව් මින් මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ලංකා වානිජ මණ්ඩලය සංවිධාන කළ ආර්ථික සමුළුවක් අමතමින්.

වරාය නගරයට අදාළ මුහුද ගොඩකිරීම් සියයට 90 ක් මේ වනවිට අවසන් වී ඇති අතර, දියකඩනයේ ඉදිකිරීම් වලින් සියයට 70 ක් මේ වනවිට අවසන් බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

අදාළ ඉදිකිරීම් නිරිත දිග මෝසම් සමයේදී මඳක් අඩාල වුණා.

චයිනා හාබර් ඉංජිනියරින් සමාගම, චිනයේ මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් සමාගමක් වන චයිනා කොමියුනිකේෂන්ස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සමූහයේ අනුබද්ධ සමාගමක් වනවා.

එමගින් ගොඩකළ මුහුදු ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා පදනම සකසමින් පවතින බව එහි ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරි ලියම් තොව් මින් කියා සිටියා.

පරීක්ෂාව සඳහා දැනට එහි ගස් කිහිපයක් රෝපණය කර ඇති අතර ඉදිරියේදී තවත් ගස් රෝපණය කෙරෙනවා.

වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම් අදියර දෙකකින් සිදුකෙරෙන අතර, එහි කොළඹ නගරයට ආසන්න නැගෙනහිර කොටස, මාර්ග, උද්‍යාන සහ උපයෝගිතා සම්බන්ධතා සහිතව 2020 වසර අවසානයේ සම්පූර්ණ කෙරෙනු ඇති.

කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ නිවහන්, වානිජ සහ අනෙකුත් ගොඩනැගිලි සඳහා බිම් වෙන් කරවා ගැනීමට ඉහළ ඉල්ලූමක් පවතින බවයි චයිනා හාබර් සමාගමේ ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරි ලියම් තොව් මින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.