පොල්තෙල්වලට ලේබල් අනිවාර්ය කෙරේ

Tuesday, 18 September 2018 - 9:12

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ආහාර පිසීමට යොදා ගන්නා පොල් තෙල්වල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව තෙල් වර්ග අලෙවි කිරීමේදී වෙළඳුන් විසින් අදාල බහාලුමෙහි නිෂ්පාදිත දිනය, කල් ඉකුත් වන දිනය, පරිමාව, මිල සහ නිෂ්පාදකයාගේ නම මෙන්ම ලිපිනය ද මුද්‍රණය කළ යුතු වනවා.

පොල් තෙල් අවිධිමත් ලෙස සහ අපිරිසිදු අන්දමින් පාරිභෝගිකයා නොමඟ යවන ලෙස ගබඩා කිරීම නිසා අදාළ තීරණය ගනු ලැබූ බවයි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සඳහන් කළේ.