පළමු අර්ධයේ වැඩිම විදේශ ආයෝජන චීනයෙන්

Friday, 02 November 2018 - 7:53

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
මේ වසරේ පළමු අර්ධය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී ඇති මුළු විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1 යි දශම 6 ක් බව මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

චීනය, ඉන්දියාව, හොංකොං, මැලේසියාව සහ ස්වීඩනය එලෙස වැඩිම විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණයක් සිදුකර ඇති රටවල් වනවා.

ඉන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් එනම්, ඩොලර් මිලියන 898 යි දශම 2 ක් හිමිව ඇත්තේ හම්බන්තොට වරාය සදහායි.