කොළඹ - හෝටල් කාමර ගාස්තු සීමා ඉවතට

Tuesday, 28 May 2019 - 12:57

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+-+%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%A7
වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කොළඹ නගරයේ හෝටල් කාමර සඳහා පනවා තිබූ අවම ගාස්තු සීමා ඉවත් කර තිබෙනවා.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු ඇතිව තිබෙන තත්ත්වය සලකා මෙම තීරණය ගත් බවයි සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති කිෂූ ගෝමස් කියා සිටියේ.