කොටස් වෙළඳපොල දෛනික පිරිවැටුමේ කැපී පෙනෙන ඉහළ යෑමක්

Tuesday, 13 August 2019 - 19:45

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%9B%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අද දින කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ දෛනික පිරිවැටුම කැපී පෙනෙන ඉහළ යෑමක් පෙන්නුම් කළා.

දිනය අවසානයේ එය සටහන් වුණේ මිලියන 2687.31 ක් ලෙසයි.


රුපියල ශක්තිමත් වෙයි
Saturday, 04 July 2020 - 7:38

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ශක්තිමත්වීමක් ඊයේ... Read More

මහබැංකුවෙන් තවත් දැනුවත් කිරීමක්
Friday, 03 July 2020 - 20:00

මෑතකදී හඳුන්වා දුන් විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීමේදී... Read More

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල පහළට
Thursday, 02 July 2020 - 8:45

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ... Read More