කොළඹ ඉඩම් මිල ඉහළට

Sunday, 15 September 2019 - 19:07

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් මිල මේ වසරේ මුල් අර්ධයේදී සියයට 13.6කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

එමගින් සකස් කළ ඉඩම් මිල දර්ශකය මේ වසරේ මුල් අර්ධයේදී 132.2ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

නිවාස - ඉඩම්, වාණිජ හා කාර්මික ඉඩම් යන උප ක්ෂේත්‍ර තුනම මේ වසරේදී ඉහළ ගොස් ඇති බවයි එම දර්ශකයට අනුව පෙනී යන්නේ.

ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්මික ඉඩම් මිල සියයට 14.9කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, වාණිජ ඉඩම් මිල සියයට 13.2කින් සහ නිවාස - ඉඩම් මිල සියයට 12.8කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.