ගොවීන් ලොකු ළුෑණු වගාවෙන් ඈත්වෙලා - සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය

Monday, 16 September 2019 - 7:28

%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%91%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%88%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8F+-+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA
ගොවීන් ලොකුළුෑණු වගාවෙන් ඈත් වෙමින් සිටින බව සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය ප්‍රකාශ කළා.

එහි කැඳවුම්කරු නාමල් කරුණාරත්න කියා සිටියේ ලොකුළුෑණු වැඩි වශයෙන් වගා කරන දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍යයෙන් හෙක්ටයාර 3000කට අධික භූමි ප්‍රමාණයක ලොකුළුෑණු වගා කළ ද මෙවර වගා කර ඇත්තේ හෙක්ටයාර දහසකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක බවයි.