සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ සමාගම් කොටස් වෙළඳපොළට ඒකරාශී කරගැනීමේ වැඩසටහන් රැසක්.

Monday, 16 September 2019 - 12:54

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%A7+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B7%93+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ සමාගම්, කොටස් වෙළඳපොලට ඒකරාශී කරගැනීමේ අරමුණින් වැඩසටහන් රැසක් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සහ ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසන් සභාව පියවරගෙන තිබෙනවා.

මේ යටතේ ප්‍රථම වතාවට උතුර පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සමුළුවක් පවත්වා ඇති අතර, ඉදිරි දින කිහිපයේදී පොළොන්නරුව, මඩකලපුව නගරවලද මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම් සිදුකෙරෙනු ඇති.