කාර්මික නිෂ්පාදනය ඉහළට

Tuesday, 17 September 2019 - 12:52

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ ජුලි මාසයේ කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය සියයට 2.1 ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

2018 වසරේ ජුලි මාසයේදී සියයට 106.1 පැවැති කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය මේ වසරේ ජුලි මාසයේ දැක්වෙන්නේ සියයට 108.4 ලෙසයි.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ කඩදාසි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, දැව හා දැව ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන මෙන්ම රසායනික ද්‍රව්‍යවල නිෂ්පාදනය කැපී පෙනෙන ලෙස වර්ධනය වී ඇති බවයි.