මහ කන්නයට අවශ්‍ය පොහොර ගෙන්වීමට උපදෙස්

Wednesday, 18 September 2019 - 8:19

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A
මෙවර මහ කන්නයට අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණය මෙම මස අවසන්වීමට පෙර ගෙන්වීමට කටයුතු කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පොහොර සමාගම් වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ඊට සමගාමීව එළඹෙන 26 වන දා පොහොර මෙටි‍්‍රක් ටොන් 30,000ක් ආනයනය කෙරෙනු ඇති.