ගෑස් මිල අඩු කරන කිරිපිටි මිල වැඩි කරන ගැසට් නිවේදනය අද හෝ හෙට

Wednesday, 18 September 2019 - 19:50

%E0%B6%9C%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B7%9D+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7
ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 250කින් අඩු කිරීමට සහ ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 20කින් වැඩි කිරීමට තීරණය කළේ මිල සූත්‍රයට අනුව මෙන්ම ලෝක වෙළඳපොලේ පවතින මිල සමඟ බව ජීවන වියදම් කමිටුව  පවසනවා.  

පසුගියදා එම කමිටුව රැස්වූ අවස්ථාවේදී කිරිපිටි මිල වැඩි කිරීමට සහ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අඩු කිරීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, ඒ අනුවයි එම කමිටුව ඊට අනුමැතිය ලබාදී ඇත්තේ.

බොහෝ දුරට අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ හෝ හෙට දිනයේදී ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනයද නිකුත් කෙරෙනු ඇති.