පොහොර සංචිතයක් තබාගන්නා ලෙසට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් දැනුම්දීමක්

Thursday, 19 September 2019 - 13:27

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
යූරියා පොහොර මෙටි‍්‍රක් ටොන් 30,000 ක් සංචිත ලෙස තබාගැනීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා පොහොර සමාගම්වලට නියෝග කර තිබෙනවා.

පෞද්ගලික පොහොර සමාගම් කිහිපයක වෘත්තිය සමිති සමඟ ඊයේ අමාත්‍යාංශයේදී පැවති සාකච්ඡාවකදියි විෂයභාර අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ.

හදිසි පොහොර අවශ්‍යතාවකදි සහ තොග ආනයනයේදී වන ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම මීට හේතු වී තිබෙනවා.