ආර්ථික වර්ධනය 1.6කට සීමා වෙයි

Friday, 20 September 2019 - 7:43

%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+1.6%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ බලපෑම හේතුවෙන් මේ වසරේ දෙවන කාර්තුවේ මෙරට ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 1.6කට සීමා වී ඇති බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

2010 වසර පදනම් වර්ෂය ලෙස සැලකූ විට වසරක දෙවන කාර්තුවේදී වාර්තා වූ අඩුම වර්ධනය වේගය මෙයයි.

එහිදී විශේෂයෙන් නවාතැන් සහ ආහාරපාන සැපයීම් අංශය මෙන්ම ප්‍රවාහනය ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑමට ලක්වී ඇති අතර, දෙවන කාර්තුවේදී කෘෂිකාර්මික කටයුතු වර්ධනය වී ඇත්තේ සියයට 1කින්.