රුපියල පහළට

Saturday, 21 September 2019 - 7:56

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ඊයේ තවදුරටත් පහත වැටුණු අතර, මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 182යි ශත 63ක් ලෙසයි.