ඉහළ ගිය බොරතෙල් මිල පහතට

Saturday, 21 September 2019 - 20:04

%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
ගත වූ සතිය මැද දී ඇමරිකානු ඩොලර් 69 සීමාවට ළඟා වූ ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල අද වනවිට ඩොලර් හැට තුනේ සීමාවට පහත වැටී තිබෙනවා.

සෞදි තෙල් සංකීර්ණවලට ප්‍රහාර එල්ල වී දින කිහිපයක් යනතුරු ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබුණා.