සංචාරකයින්ගේ අඩුවක්

Tuesday, 08 October 2019 - 12:44

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ දිවයිනට පැමිණි සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව පෙර වසරට සාපේක්ෂව සියයට 27.7කින් පහත වැටී තිබෙනවා. මෙලෙස සංචාරක ආගමනය පහත වැටී ඇත්තේ අඛණ්ඩ 6 වන මාසයටයි.

සැප්තැම්බරයේදී දිවයිනට සංචාරකයන් එක්ලක්ෂ 8575ක් පැමිණ ඇති අතර, 2018 සැප්තැම්බරයේ පැමිණි සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව එක්ලක්ෂ 49,087ක්. කෙසේ නමුත්, පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසුව සීග්‍රයෙන් පහත වැටුණු සංචාරක කර්මාන්තය ක්‍රමයෙන් ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් පවතින බවයි සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ.

ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු මැයි මාසයේදී සංචාරක ආගමනය සියයට 70.8කින් පහත වැටුණු අතර ජුලි මාසයේ එම අපගමනය සියයට 57 දක්වාත්, අගෝස්තු මාසයේදී සියයට 46 දක්වාත්, සැප්තැම්බර් මාසයේ සියයට 27.7 දක්වාත් අඩු වී තිබෙනවා.

සැප්තැම්බරය දක්වා වසරේ මුල් මාස 9 තුළ දිවයිනට පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව දහතුන් ලක්ෂ 76,312ක් වන අතර, එය පෙර වසරේ එම කාලසීමාව හා සසදන විට සියයට 20.5ක අඩුවීමක් ලෙස සැලකිය හැකියි.