ඇසුරුම්කරණයට අවශ්‍ය දැනුම ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලීමක්

Wednesday, 09 October 2019 - 12:47

%E0%B6%87%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
එළවළු ප්‍රවාහනය හා අවිධිමත් ඇසුරුම්කරණය හේතුවෙන් දිනපතා ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන එන එළවළු විශාල ප්‍රමාණයක් අපතේ යන බව දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු ව්‍යාපාරිකයින් ප්‍රකාශ කළා.

එළවළු උරවල අසුරා රැගෙන ඒමේ සිට විකිණීම දක්වා ක්‍රියාවලියේදී මෙම නාස්තිය සිදුවන බවයි එහි වෙළද සංගමයේ ප්‍රධාන සංවිධායක සී.එස්.සිරිවර්ධන කියා සිටියේ.