නව කැළණි පාලම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් 52% ක් අවසන්

Wednesday, 09 October 2019 - 19:33

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+52%25+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
අධිතාක්ෂණික කේබල් මත ගොඩනැගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම පාලම වන නව කැළණි පාලම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වනවිට සියයට 52 කින් අවසන් වී ඇතැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

2017 දෙසැම්බර් මාසයේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරුණේ ජපාන ජයිකා ආයතනයේ සහන පොලී ණය ආධාර මතයි.

මෙමඟින් කොළඹ නගරයේ ඉදිවන සියලු කුළුණු මතින් ඉදිවන අධිවේගී මාර්ග කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයට සම්බන්ධ වනවා.