රුපියල ශක්තිමත් වෙයි

Saturday, 12 October 2019 - 13:22

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ශක්තිමත්වීමක් සති අන්තය වන විට දක්නට ලැබුණු අතර, මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 182යි ශත 27ක් ලෙසයි.

ගත වූ සතිය තුළ රුපියල සියයට දශම 4කින් ශක්තිමත් වී ඇති අතර, වසර තුළ මේ දක්වා එහි අගය වැඩිවීම සියයට 1.1ක්.

පසුගිය 2018 වසරේදී ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය සියයට 16කින් පමණ පහත වැටුණා.