කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක්

Monday, 14 October 2019 - 19:08

%E0%B6%9A%E0%B7%9A%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කරගෙන  ඉදිකෙරෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබුණා.

 ජර්මන් තාක්ෂණය යොදා ගැනෙන මෙම කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතිය සඳහා යුරෝ මිලියන 28.8ක් වැය වනු ඇති.