බිත්තරයේ බලපෑම බේකරියටත්

Tuesday, 15 October 2019 - 7:34

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A
වෙළඳපොලේ බිත්තර මිල ඉහළ යාමත් සමඟ බේකරි නිෂ්පාදනවලට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් බිත්තර යොදා ගනිමින් නිෂ්පාදනය කරන කේක් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යනු ඇති බවටයි සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ.

දැනට වෙළදපොළේ බිත්තරයක මිල රුපියල් 16.50 සිට රුපියල් 21 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

එමෙන්ම එළඹෙන නත්තල් සමයත් සමඟ බිත්තරයක මිල රුපියල් 25 දක්වා ඉහළ යනු ඇති බවටයි එම සංගමය කියා සිටියේ.