සංචාරක ඉපයීම් පහළට

Wednesday, 16 October 2019 - 7:58

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%89%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මේ වසරේ පළමු මාස 08 ක කාලය තුළ සංචාරක ඉපයීම් පසුගිය වසරේ අදාළ කාලයට සාපේක්ෂව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 591 කින් පහත වැටී තිබෙනවා.

එය 2018 වසරේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2971 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, මේ වසරේ එහි අගය 2380 ක්.

මේ අතර, 2019 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 2.7 කට සීමාවනු ඇති බව ලෝක බැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

එය දකුණු ආසියාවේ අඩුම ආර්ථික වර්ධන වේගයයි.

බංග්ලාදේශය මේ වසරේදී සියයට 8.1 ක ඉහළම ආර්ථික වර්ධන වේගයක් අත්කරගනු ඇති බවට අපේක්ෂිතයි.