රුපියල දුර්වල වෙයි

Friday, 18 October 2019 - 7:33

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය තවදුරටත් දුර්වලවීමක් ඊයේ දක්නට ලැබුණා.

මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 183යි ශත 56ක් ලෙසයි.

ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය මේ වසරේදී සියයට දශම 3යි 3කින් පහත වැටී තිබෙනවා.