රුපියලේ ස්ථාවරවීමක්

Saturday, 16 November 2019 - 13:08

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය යම් ස්ථාවරවීමක් ඊයේ වනවිට දක්නට ලැබුණා.

මහ බැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකිණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 182 යි ශත 11 ක් ලෙසයි.

එය ඊට පෙර දිනට වඩා රුපියලේ අගය සුළු වශයෙන් අවප්‍රමාණ වීමක්.