උත්සව සමයට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන් විශේෂ මෙහෙයුම්

Saturday, 16 November 2019 - 20:06

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
එළඹෙන උත්සව සමයේ වැඩි මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළඳසැල් සොයා පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය මේ වන විට විශේෂ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

පසුගිය දින කිහිපය තුළම රජයේ උපරිම සිල්ලර මිල ඉක්මවා භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම පිළිබඳව වැඩි වශයෙන් ලැබී ඇති බවයි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සඳහන් කළේ.