කොටස් වෙළඳපොළේ, වාර්තාගත වර්ධනයක්

Monday, 18 November 2019 - 18:57

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A%2C+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අභිනව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ විජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව, අද පළමු ගනුදෙනු දිනයේදී, කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක කැපී පෙනෙන වර්ධනක් සලකුණු කළා.

සමස්ත දර්ශකය ඒකක 106කින් ඉහළ ගොස් 6129.56ක් ලෙස සටහන් වූ අතර,අද දිනය තුළ එහි වර්ධනය සියයට 1.77ක් ලෙස සැලකිය හැකියි.

කොටස් වෙළදපොළේ ප්‍රධාන සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද ඒකක 59කින් ඉහළ ගොස් 3046 ඉක්ම වූවා.

අද දිනයේ කොටස් වෙළදපොළ ගනුදෙනු ආරම්භ වී පළමු පැය තුළ පිරිවැටුම රුපියල් බිලියනය ඉක්ම වූ අතර, දිනය අවසානයේදී සටහන් වූයේ රුපියල් බිලියන 2.4ක් ලෙසයි.