කොටස් වෙළඳපොලේ අදත් වර්ධනයක්

Tuesday, 19 November 2019 - 20:06

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක අද දිනයේත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා.  

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය දිනය අවසන දී 6142.76 ක් ලෙස දැක්වුණු අතර, එස්.ඇන්ඩ් පී. ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය 3062 යි ශත 91 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 72 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම වාර්තාවුණේ රුපියල් බිලියන 1.4 ක් ලෙසයි.