අන්තර්ජාලය හරහා සිදුවන විවිධ මූල්‍ය වංචාවල වැඩිවීමක්

Friday, 22 November 2019 - 8:08

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0+%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සමාජ මාධ්‍ය සහ අන්තර්ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක මුදල් වංචා ඇතුළු විවිධ මූල්‍ය වංචාවල වැඩිවීමක් මෑත කාලය තුළ නිරීක්ෂණය වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

මෙම මූල්‍ය වංචා අතරින් බොහොමයක් ජනතාව ආකර්ශනය කර ගන්නා පහසු ණය යෝජනා ක්‍රම මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ.

අදාළ ණය අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අතරතුර වංචනික ලෙස පුද්ගලයන්ගේ බැංකු ගිණුම් සහ ගණුදෙනුකරුවන්ගේ පුද්ගලික හැඳුනුම් අංක වැනි රහස්‍ය පාරිභෝගික තොරතුරු හුවමාරු වන අතර, ඒ තුළින් ගණුදෙනුකරුගේ ගිණුම් වෙත පිවිස මුදල් ලබා ගැනිමේ අවස්ථා වාර්තා වී ඇති බව සඳහන්.  

එවැනි වංචනික ක්‍රියා පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙසත්, රහස්‍ය තොරතුරු කිසිදු පාර්ශවයක් වෙත ලබානොදෙන ලෙසත් මහ බැංකුව ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.