ණය තොරතුරු කාර්යාංශයෙන් නව ක්‍රමවේදයක්

Monday, 02 December 2019 - 13:01

%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ණය තොරතුරු කාර්යාංශය මගින් ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට බැංකු ඇතුළු මූල්‍ය ආයතන සඳහා ලකුණු ලබාදීමේ නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

ණය වාරික ගෙවන ආකාරය අනුව 250 ත් 800 ත් අතර ලකුණු ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙන බවයි මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති එච්.ඒ. කරුණාරත්න සඳහන් කළේ.

ඒ යටතේ ණය වාරික ගෙවීම පැහැරහරින වැඩි අවධානම් සහිත පුද්ගලයන් ලකුණු 250ක මට්ටමකත්, අඩු අවදානම් සහිත පුද්ගලයන් ලකුණු 800 මට්ටමකත් තැබීමට යෝජනා කර තිබෙනවා.