නිළ විදේශ සංචිතය පහතට

Saturday, 07 December 2019 - 13:08

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
මෙරට නිල විදේශ සංචිතය නොවැම්බර් මාසය අවසානයේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7 යි දශම 5 ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

එය ඔක්තෝම්බරයේ පැවති ඩොලර් බිලියන 7 යි දශම 8 හා සසඳන විට පහත වැටීමක් ලෙස සැලකිය හැකියි.

නොවැම්බරය අවසානයේ මෙරට විදේශ මුදල් සංචිතය ඩොලර් මිලියන 6530 යි දශම 3 ක් වූ අතර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සංචිතය ඩොලර් මිලියන 65 යි දශම 7ක් ලෙස පැවතුණා.

ඊට අමතරව, විශේෂ ගැණුම් ඩොලර් මිලියන 7 යි දශම 4 ක් සහ රන් සංචිතය ඩොලර් මිලියන 916 යි දශම 5 ක් මෙන්ම, අනෙකුත් සංචිත ඩොලර් මිලියනයක් ලෙස නොවැම්බරය අවසානයේ පැවති බවයි මහබැංකුව සඳහන් කළේ.

මෙරට දළ විදේශ සංචිතය සමන්විත වන්නේ මෙම සියලූ සංචිතවල එකතුවක් ලෙසින්.