රන් මිල පහළට

Sunday, 08 December 2019 - 8:09

%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ඇමරිකානු ආර්ථිකයේ වර්ධන ප්‍රවණතා සමඟින් ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල පහත වැටීමක් සති අන්තය වනවිට දක්නට ලැබෙනවා.

විශේෂයෙන් ඇමරිකානු රැකියා දත්ත ප්‍රකාශයට පත්වීමත් සමඟයි මෙලෙස රන් මිල පහත වැටී ඇත්තේ.

ඒ අනුව ලෝක වෙළඳපොලේ රන් අවුන්සයක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 1456 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.

පසුගිය සතිය මුලදී රන් අවුන්සයක මිල ඩොලර් 1484 ක් ලෙස පැවතුණා.