වෙළඳසැල් 55 කට නඩු

Monday, 09 December 2019 - 8:14

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+55+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94
එළඹෙන උත්සව සමයට සමගාමීව සිදුකරන ලද වැටලීම්වලදී වෙළඳසැල් 55කට එරෙහිව නඩු පවරා තිබෙනවා.

පසුගිය නොවැම්බර් මස 15 වන දා සිට මේ දක්වා සිදුකළ වැටලීම්වලදී වැඩි මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම්, කල් ඉකුත් වූ භාණ්ඩවල දින වෙනස් කිරීම් සිදුකළ වෙළඳසැල්වලට එරෙහිව මෙලෙස නඩු පැවරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි පාරිභෝගික අධිකාරිය සඳහන් කළේ.