පොල් ඉඩම් කැබලි කිරීම ගැන අලූත් තීරණයක්

Friday, 13 December 2019 - 20:09

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කැබලි කිරීමට අවසර දෙනු ලබන පොල් ඉඩම් උපරිම සීමාව අක්කර 10 සිට අක්කර 5 දක්වා අඩු කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ අදාළ නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.

එමෙන්ම, පොල් අස්වැන්නෙන් සියයට 10කට වන සත්ත්වයින්ගෙන් වන හානිය මර්දනය කිරීමට ද මෙහිදී අවධානය යොමුවුණා.