වී මෝල් හිමියන් දුක කියයි

Saturday, 14 December 2019 - 12:43

%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පසුගිය රජයේ ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් දේශීය සහල් කර්මාන්තශාලා රැසක් මේ වනවිට වැසී ගොස් ඇතැයි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කළා.

එහි උප සභාපති ජගත් කුමාර කියා සිටියේ මේ හේතුවෙන් රැකියා අවස්ථා 50,000 ක් පමණ අහිමිවී ඇති බවයි.