ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල පහළට

Sunday, 12 January 2020 - 12:42

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල සති අන්තය වනවිට පහත වැටීමක් දක්නට ලැබුණද එහි මිල පවතින්නේ තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමකයි.

රන් අවුන්සයක මිල ඉරාන අර්බුදය හමුවේ ඇමරිකානු ඩොලර් 1600 ඉක්මවූ අතර, මේ වනවිට අවුන්සයක මිල සටහන් වන්නේ ඩොලර් 1562 යි ශත 23 ක් ලෙසයි.

ඉරානය සහ ඇමරිකාව අතර අර්බුදය මහ පරිමාණ සන්නද්ධ ගැටුමක් වැළකීම මෙන්ම ඇමරිකාව සහ චීනය අතර, වෙළඳ එකඟතාවද මෙලෙස රන් මිල සමනය වීමට හේතුවී තිබෙනවා.