ලංගමයේ දෛනික ආදායම ඉහළට

Thursday, 13 February 2020 - 7:46

%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%9B%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් ඩිපෝවල දෛනික ආදායම ඉහළ ගොස් ඇති බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ බස් ඩිපෝ 107 ක් අතුරින් 12 ක් හැර ඉතිරි ඩිපෝ 95 ම පසුගිය මාසය තුළ දිනකට එක් ඩිපෝවකින් ලක්ෂ එකහමාර බැගින් ආදායමක් උපයා ඇති බවයි.

ඒ අනුව පසුගිය මාසය තුළ එක් ඩිපෝවක් ලක්ෂ 45 ක ආදායමක් උපයා තිබෙනවා.