දඹුල්ලේ එළවළු ගොඩගැසෙයි

Wednesday, 18 March 2020 - 13:03

%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
දඹුල්ල ආර්ථික මධස්ථානය තුළ එළවළු තොග ගොඩ ගැසී ඇති බවට වාර්තා වනවා.

එළවළු තොග වැඩි වශයෙන් ලැබුණ ද, ඒවා මිලදී ගැනීම සදහා වෙළදුන් නොපැමිණීම ඊට හේතුවී ඇති බවයි එම මධ්‍යස්ථානයේ කළමනාකරණ භාරය සදහන් කළේ.

මේ හේතුවෙන් ඇතැම් එළවළු වර්ගවල මිල පහත වැටී ඇති අතර, බෝංචි කිලෝවක තොග මිල වන්නේ රුපියල් 75 ක්. බීට්රූට් කිලෝවක් රුපියල් 20 ත් 30 ත් අතර මිලකට අලෙවි වනවා.