කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල හෙටත් (19) වැසේ

Thursday, 19 March 2020 - 0:31

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%2819%29+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල හෙට දිනයේත් ගනුදෙනු කටයුතු සඳහා වසා තැබීමට තීරණය වී තිබෙනවා.

කොරෝනා වයිරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමේ අරමුණින් රජය විසින් ගෙන ඇති පියවරට සහය දැක්විමක් වශයෙනුයි මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ.