කොටස් වෙළඳපොළ අද විවෘතයි

Friday, 20 March 2020 - 8:10

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92
ගණුදෙනු සඳහා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල අද විවෘත කරන බව එමගින් ප්‍රකාශයට පත්කළා.

9.30 සිට 10.00 දක්වා පූර්ව ඇණවුම් ක්‍රියාත්මක වන අතර, ගණුදෙනු සිදුකෙරෙන්නේ පෙරවරු දහයේ සිට පස්වරු එක දක්වා පමණයි.

කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තියේ අවදානම හේතුවෙන් රජය මගින් නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ පසුගිය දින 04 ක කාලය තුළ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ක්‍රියාත්මක වූයේ නැහැ.