කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල අද සහ හෙට නිවාඩු

Monday, 23 March 2020 - 7:41

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල විසින් අද සහ හෙට වෙළඳපොල නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම දින දෙකේ කොටස් වෙළඳපොල වසා තැබෙන බවයි ඔවුන් නිවේදනය කළේ.

පසුගිය සතියේද කොටස් වෙළඳපොල ගණුදෙනු දින 4 ක්ම අත්හිටවනු ලැබුවා.

ඒ, කොවි - 19 ව්‍යාප්තිය සැළකිල්ලට ගෙන රජය මගින් නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟයි.