ගෑස් මිල ඉහළ නොදමන බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය කියයි

Friday, 22 May 2020 - 13:53

%E0%B6%9C%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ දමන බවට පළ වන වාර්තා අසත්‍ය බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී එහි සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක කියා සිටියේ මිල වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා ගෑස් සමාගම් ඉල්ලීමක් ද ඉදිරිපත් කර නොමැති බවයි.