ඉන්දීය - ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩල නියෝජිතයින් අතර සාකච්ඡාවක්

Saturday, 23 May 2020 - 20:00

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+-+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%A2+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර වෙළඳ, ආයෝජන සහ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයන්හි වර්ධනය සම්බන්ධයෙන් දෙරටේ වානිජ මණ්ඩල නියෝජිතයන් සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

මෙරට ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේ අදාළ වීඩියෝ සමුළුවට ඉන්දීය අපනයන සංවිධාන සංසදය, ශ්‍රී ලංකා වානිජ සහ කර්මාන්ත මණ්ඩලය මෙන්ම, කොළඹ වානිජ මණ්ඩලය එක්වූ බවයි.

එහිදී කොරෝනා වෛරසය හමුවේ දෙරට අතර, වෙළඳ සහ ආයෝජන අවස්ථා පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමුවුණා.

වෙළඳ විමසීම් සඳහා කඩිනමින් ප්‍රතිචාරය දැක්විය හැකි අන්තර්ජාලය පදනම් කර ගත් යාන්ත්‍රණයක් සැකසීමට ද මෙහිදී යෝජනා වී තිබෙනවා.


//