කොටස් වෙළදපොලේ වර්ධනයක්

Thursday, 28 May 2020 - 8:06

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළදපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ නැවතත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසනදී 4800.01 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

ප්‍රධාන පෙලේ සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස්. ඇන්ඩ් පී. ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද වර්ධනය වෙමින් සටහන් වූයේ 2014.36 ක් ලෙසයි.  

ඊයේ දිනයේ කොටස් මිලියන 35.29 ක් හුවමාරු වී තිබූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 1373ක්.


//