කොටස් වෙළඳපොලේ පහත වැටීමක්

Friday, 29 May 2020 - 20:17

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොලේ මිල දර්ශක අද දිනයේ සුළු වශයෙන් පහත වැටීමක් දක්නට ලැබුණා.

එහිදී සමස්ත දර්ශකය ඒකක 40 කින් පහත වැටී 4846ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය දිනය අවසනදී සටහන් වූයේ 2018ක් ලෙසයි.

කෙසේ නමුත්, කොටස් වෙළඳපොලේ මුළු පිරිවැටුම අද දිනයේ රුපියල් බිලියන 1.5 ඉක්මවීම විශේෂත්වයක්.


//