ගම්මිරිස් ගොවීන්ගෙන් රජයට ඉල්ලීමක්

Saturday, 20 June 2020 - 20:22

%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සිය අස්වනු සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබාදෙන ලෙස ගම්මිරිස් වගාකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මේ දිනවල ගම්මිරිස් අස්වනු නෙලන බැවින් මේ වනවිට අමු ගම්මිරිස් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 140ක පමණ අඩු මිලක් ලැබෙන බවයි.

කෙසේ වෙතත්, එම මිල ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි ගොවීන් ප්‍රකාශ කළේ.


//