භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ජුලි 1 වනදා

Saturday, 27 June 2020 - 7:15

%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+1+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F
රුපියල් මිලියන 29,000ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ජූලි පළමුවනදා පැවැත්වෙනවා.

මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ එහිදී දින 91කින් කල් පිරෙන මිලියන 2,000ක බිල්පත් සහ දින 182කින් කල් පිරෙන මිලියන 9000ක මෙන්ම, දින 364කින් කල් පිරෙන මිලියන 18,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙන බවයි.මහජන බැංකුවේ 59 වන සංවත්සර මහා පිරිත් සජ්ඣායනය
Wednesday, 08 July 2020 - 17:39

මහජන බැංකුව ස්ථාපිත කර ජුලි 01 වන දිනට පනස් නව වසරක් සැපිරිණි.... Read More

ගෘහස්ථ සංචාරක හෝටල් හිමිකරුවන් ආර්ථික අපහසුතාවක
Wednesday, 08 July 2020 - 13:23

සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමත හෝටල්වලට පමණක් විදේශ සංචාරකයින් ගෙන්වාගැනීමට... Read More

රුපියල ශක්තිමත් වෙයි
Tuesday, 07 July 2020 - 8:41

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ශක්තිමත්වීමක් ඊයේ... Read More