කොරෝනාවෙන් පීඩාවට පත්වූ ජනතාවට මහබැංකුවෙන් තවත් සහනයක්

Monday, 29 June 2020 - 20:13

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්වූ මෙරට ව්‍යාපාර සඳහා ණය ඇප ආවරණ සහ පොලී සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව මගින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ජුලි 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ කුඩා ණය වෙනුවෙන් සියයට 80ක සහ විශාල ණය සඳහා සියයට 50ක ණය ඇප ආවරණයක් අදාළ බැංකු වෙත ලබාදෙනු ඇති.

එමගින් පීඩාවට පත්වූ ව්‍යාපාරවල කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් බැංකු මගින් දෙනු ලබන ණය මුදා හැරීමේ හැකියාව ඉහළ යනු ඇති බවයි මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ.