පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර 20,000 කට රුපියල් බිලියන 53 ක්

Saturday, 04 July 2020 - 19:53

%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+20%2C000+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+53+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර 20,240 කට සෞභාග්‍යා කොවිඩි 19, පුනරුද ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 53 ක් මහබැංකුව විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.

වාර්ෂික පිරිවැටුම රුපියල් බිලියනයකට වඩා අඩු ස්වයං රැකියා සහ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර ඇතුළු  ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් සඳහා මෙහිදී ණය ලබා ගත හැකියි.

වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය සියයට 4 ක් වන අතර, මෙහි පළමු අදියර යටතේ ව්‍යාපාර 13,926 ක් සඳහා රුපියල් බිලියන 28 ක මුදලක් මුදා හැරුණා.

ජුලි 2 වනදා වනවිට පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර සහ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සඳහා රුපියල් බිලියන 21 කට වැඩි මුදලක් බලපත්‍රලාභී බැංකු විසින් මුදා හැර ඇති බවයි මහබැංකුව සඳහන් කළේ.

ජුනි 19 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක දෙවන අදියර යටතේ ව්‍යාපාර 6314 ක් සඳහා රුපියල් බිලියන 25 ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.

මෙම අදියර දෙකෙහි දී රුපියල් බිලියන 53න් සියයට 45 ක් වෙළඳාම ප්‍රමුඛ සේවා අංශයේ ව්‍යාපාර සඳහා ලබාදී තිබීම විශේෂත්වයක්.

සියයට 38 ක් කර්මාන්ත අංශයට ද, සියයට 17 ක් කෘෂිකර්මාන්තයට ද ලබාදී ඇති බව සඳහන්.

මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමයේ තුන්වන අදියර මේ මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක අතර, ණය අයදුම්පත් අගෝස්තු 31 වනදා දක්වා බැංකු වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ද මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළා.