විදෙස් සංචිත ඉහළට

Friday, 10 July 2020 - 8:17

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මෙරට විදේශ සංචිතය පසුගිය ජුනි මාසයේ ප්‍රකෘතිමත් වී ඇති බව මහබැංකුව පවසනවා.

මැයි මාසයේ ඩොලර් බිලියන 6.49ක් ලෙස පැවති විදේශ සංචිතය ජුනි මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 6.7 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මහබැංකු අධිපති ඩබ්ලිව්.ඞී. ලක්ෂ්මන් සදහන් කළේ ආනයන මෙන්ම විදේශයන් හි ආයෝජන සඳහා සීමාවන් පැනවීමෙන් පසුගිය මාස 3 තුළ මෙරට විදේශ මුදල් තුළු - ගලනය  ඉහළ ගිය අතර, එය විනිමය ස්ථාවර කිරීමට හේතු වී ඇති බවයි.

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ශක්තිමත් වීමක් තවදුරටත් දක්නට ලැබෙන අතර, ඩොලරයක විකුණුම් මිල ඊයේ සටහන් වූයේ රුපියල් 188යි ශත 8ක් ලෙසයි.