වී වගා බිම් ප්‍රමාණය ඉහළ දැමීමට පියවර

Friday, 24 July 2020 - 13:16

%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB
එළඹෙන වර්ෂයේදී ජෛව පොහොර භාවිත කර වී වගා කරන බිම් ප්‍රමාණය අක්කර එක්ලක්ෂ 20,000 දක්වා ඉහළ නැංවීමට සැලසුම් කෙරෙනවා.

ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ මෙහෙයවීම යටතේ ජෛව පටල - ජෛව පොහොර භාවිතය පිළිබඳ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කෙරුණේ 2018 වසරේදියි.

ඒ යටතේ හම්බන්තොට, පොළොන්නරුව, කුරුණෑගල, අම්පාර සහ මහියංගනය ප්‍රදේශවල අක්කර 3500ක වී වගාව සඳහා ජෛව පොහොර යොදා ගැනුණා.

පසුගිය වසරේදී එම ප්‍රමාණය අක්කර 4000 දක්වා ඉහළ නැංවූ අතර එයින් ලද සාර්ථක ප්‍රතිඵල මත මේ වසරේ යල කන්නයේදී විශේෂයෙන් කුරුණෑගල සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල අක්කර 15,000ක් වී වගා කෙරුණේ ජෛව පොහොර භාවිතයෙන්.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව විධිමත් ක්‍රමවේදයක් යටතේ එම වැඩසටහන තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.